Ingen publik på barn- och ungdomsmatcher

Med anledning av uppdaterade riktlinjer från SvFF rekommenderar Skånes Fotbollförbund samtliga föreningar i distriktet att be intresserad publik att avstå från att komma till de matcher som spelas. LÄS MER

Information om 50-regeln och offentliga tillställningar

När nu barn- och ungdomsmatcherna snart drar igång är det viktigt att ni får ut information kring Folkmyndigheternas rekommendationer avseende hygien och 50 personers-regeln. Påminn gärna i era informationskanaler, och vi har även tagit fram några affischer som ni kan sätta upp på plats. Allt för att få bästa möjliga miljö för barns- och ungdomars fotbollsutövande. LÄS MER

Matchfixning – kan det drabba VÅR förening?

Spelande på sportobjekt s.k. sportsbetting inom spelvärlden är en miljardindustri
JA! Det kan drabba er förening.

Till följd av spridningen av Covid-19 i världen har mycket av idrotten i Sverige och övriga världen upphört. Detta har fått till följd att spelbranschen i brist på annat erbjuder spel på sport längre ner i divisionerna när det gäller matcher och tävlingar änvad de tidigare gjort. Läs mer

Energi-initiativet i samarbete med Rexel Sverige AB

Svenska Fotbollförbundets energi- och miljöpolicy slår fast att svensk fotboll ska vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Det gäller därför att ta ett ökat ansvar för energianvändningen på våra fotbollsanläggningar. Detta kan ske genom att äldre anläggningar energieffektiviseras och nya anläggningar byggs så energieffektivt som möjligt. LÄS MER

Beslut kring några av de uppskjutna förbundstävlingarna

SvFF:s Krishanteringsgrupp har på delegation från SvFF:s Tävlingskommitté (TK) den 15 april tagit nya beslut kring några av förbundstävlingarna, i linje med vad som utlovades den 25 mars. De tävlingar som berörs av dagens beslut är herrarnas SFL-slutspel, Svenska Spel F19, Distriktsungdomsturneringarna för flickor och pojkar samt Ligacupen. LÄS MER

Nya riktlinjer för distriktstävlingar och föreningsarrangerade matcher

Under torsdagen den 16 april kom nya uppdaterade riktlinjer och förtydligande från Folkhälsomyndigheten och Svenska Fotbollförbundet. Skånes Fotbollförbund följer, liksom tidigare, dessa riktlinjer. Skånes Fotbollförbunds styrelse har fattat följande beslut vad gäller tävlings- och träningsmatcher i distriktet. LÄS MER

Föreningsenkät om coronas konsekvenser

Nu har ni som förening möjlighet att ge er bild av coronakrisens konsekvenser på er ekonomi och verksamhet. Riksidrottsförbundet (RF) ser gärna att ni fyller i deras enkät och bidra med viktigt underlag till RF:s dialog med regering och kommuner för kommande stödinsatser. RF vill ha svar senast 30 april. LÄS MER

Skånes FF inför korttidsarbete

Konsekvenserna av coronautbrottet är omfattande och påverkar oss alla- fotbollen är inget undantag. För att ta ett långsiktigt ansvar för verksamheten har styrelsen för Skånes Fotbollförbund beslutat att korttidsarbete kommer att införas på förbundet under perioden 14 april till den 3 juli. LÄS MER

Information om det rådande läget på spelmarknaden

Mot bakgrund av det rådande läget i världen, och det vakuum inom elitidrotten som det har medfört, ser vi för närvarande ett väldigt stort intresse hos en mängd spelbolag världen över att erbjuda spel på våra svenska träningsmatcher. Det gäller även träningsmatcher mellan lag lägre nere i seriesystemen som vanligtvis inte är föremål för vadhållning.

Uppdatering gällande Corona/covid19

Uppdaterad 2020-03-30

Vi inväntar förtydliganden kring riktlinjer för idrotten från Folkhälsomyndighten efter Regeringens förbud mot sammankomster med fler än 50 personer. Tills vidare har vi fått följande information från Svenska Fotbollförbundet:

"Efter lite ytterligare analys av regeringens beslut, Folkhälsomyndighetens hemställan och polisens tillämpningsinformation ser vi – just nu – inte skäl att ändra SvFF:s rekommendationer om träning, tävling och träningsmatcher. Folkhälsomyndigheten angav i sin hemställan till regeringen i fredags att man valt en nivå som möjliggör för träningsverksamhet inom idrottsrörelsen, där riskerna kan reduceras genom annan rådgivning om lämpliga åtgärder. LÄS MER

Nya begränsningar allmänna sammankomster

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens förslag idag beslutat att sammankomster med mer än 50 personer inte ska hållas tillsvidare. Beslutet gäller från och med söndag 29:e mars. Denna och kommande helg är det planerat att spelas tävlings- och träningsmatcher runt om i Skåne.

Vi vill göra de föreningar som arrangerar match på söndag 29 mars och framöver uppmärksammade på den nya begränsningen om 50 personer. Det är varje arrangerande förenings ansvar att denna begränsning följs. Med rådande osäkerhet vad beslutet innebär menar vi att man bör fundera på om matcher i nuläget skall genomföras eller ej. LÄS MER.

700 fotbollar till skolklasser i Skåne

Tillsammans med vår samarbetspartner Inslaget Smålands Textiltryck upprepar vi succén med att erbjuda föreningar att, i den mån det går under rådande omständigheter, dela ut fotbollar till klasser årskurs 1 i Skåne. Föreningar som tidigare år har delat ut fotbollar tycker det är ett bra sätt att få komma ut till skolor och berätta om sin förening, och fotbollarna är mycket uppskattade i klasserna.

Ansökan om bidrag barn- och ungdomsdomarutbildningar

Föreningen har möjlighet att ansöka om bidrag för att arrangera interna kurser för Barn- och Ungdomsdomare under våren 2020. Precis som tidigare bokar ni upp en instruktör från Skånes FF som håller i kursen.
Detta är ett utmärkt tillfälle att på ett enkelt sätt utbilda föreningens ledare och spelare för att få licens att döma barn- och ungdomsfotboll i er egen förening under 2020.
LÄS MER

STU-verksamheten skjuts upp

Publicerad 2020-03-19, uppdaterad 2020-03-24

Med anledning av det rådande läget orsakat av Corona-utbrottet har vi beslutat att anpassa vår STU-verksamhet och skjuta upp samtliga inplanerade STU-samlingar under perioden 13 mars – 24 april.

Det beslut vi tagit baserar vi på den information som finns tillgänglig och då vi i nuläget vill undvika att genomföra våra samlingar då vi anser att vi för närvarande har flertalet försvårande omständigheter för att bedriva dem på ett tillräckligt bra sätt.

Vi informerar nu efterhand berörda spelare och föreningar om förändringarna – och de nya STU-tillfällena!

LÄS MER

Uppskjutna utbildningar

Med hänsyn till den extraordinära situation som råder till följd av coronavirus covid-19 och för att undvika smittspridning kommer alla Tränarutbildningar och Föreningsutbildningar som Skånes FF är engagerat i att skjutas upp till och med 15 april. LÄS MER

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter