Barnidrottskonvent (BIK), 10/2 i Malmö

BIK19 är årets bästa träffpunkt för barn- och ungdomsidrotten. På BIK19 får du tips på hur du och din förening kan erbjuda en bra verksamhet för era barn och ungdomar.

På programmet står:

·Anton Landehag (Ungdomsbarometern) om hur ungdomar ser på sitt idrottande.

·Mats Trondman (Växjö Universitet) om hur vi skapar en förening som attraherar, behåller och utvecklar ungdomar

·Tre valbara seminarier

o Nicolas Lunabba (Hela Malmö) om inkludering och delaktighet i praktiken

o Isabel Expósito och Katarina Johansson Eiben (Röda korsets ungdomsförbund) presenterar sin metod "Är du Medspelare" för att göra Barnkonventionen verklig och levande i laget

o Susanna Hedenborg och Johan R Norberg (Malmö Universitet) berättar om sin bok "Barnkonventionen och föreningsidrotten – en handbok för idrottsledare" som ger en inblick i hur barnkonventionen kan tolkas och konkretiseras i en idrottslig kontext

· En ännu hemlig föreläsare


Läs mer och anmäl dig på
http://bit.ly/BIK-19