Nya nationella spelformer 2018

Skånes FF vill här informera om de NYA NATIONELLA SPELFORMERNA som beslutades av Svenska Fotbollförbundets Representantskap den 1 december i Stockholm.

Representantskapet beslutade, efter att saken förankrats bl.a. vid två Ordförandekonferenser samt Rikskonferensen 2016, att införa nya nationella spelformer för SDF arrangerad fotboll som tvingande träder i kraft fr.o.m. den 1 januari 2019.

I de nya tävlingsreglerna framgår de formella förutsättningarna (att spelformerna ska genomföras enligt spelreglerna), att det ska finnas utrymme för undantag i anläggningsfrågor och att SDF har fortsatt möjligheter att utforma sin tävlingsverksamhet (till skillnad från matchens genomförande) utifrån de i distrikten specifika förutsättningarna. Observera att Representantskapet ansåg att det krävs en fördjupad analys av, och diskussion om, vad ett införande av spelformerna i föreningsarrangerade matcher och tävlingar (cuper) skulle innebära. Förslaget är här att frågan om spelformerna ska vara bindande för föreningsarrangerade tävlingar ska prövas först vid Representantskapet 2018.

Nya tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotboll:

1 § Allmänt

Barn- och ungdomsfotboll fr.o.m. 6 år t.o.m. 19 år ska genomföras enligt fastställda spelformer i SvFF:s spelregler och med de förutsättningar som följer av förevarande tävlingsbestämmelser.

De fem spelformerna för barn- och ungdomsfotboll är 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 samt 11 mot 11.

Föreningar får göra undantag från spelreglerna vad gäller målstorlek och markering av linjer på spelplanen. Markering på spelplanen får inte utgöra skaderisk för spelare.

Samtliga barn- och ungdomsspelare som är samlade till match i respektive åldersklass har rätt att delta i spelet. Deltagande i spelet bör ske enligt vad som framgår i SvFF:s rekommendationer för barn- och ungdomsfotboll.

2 § SDF:s rätt till undantag m.m.

SDF beslutar vilket match- eller tävlingsformat, såsom serier, sammandragningar eller motsvarande format, som tillämpas i det egna distriktets barn- och ungdomsfotboll.

3 § Speltid och spelytor

Speltid och spelytor som gäller för barn- och ungdomsfotboll fr.o.m. 6 t.o.m. 19 år regleras i spelformsmatrisen (finns i menyn till vänster).