Inbjudan till informationsmöten ”Nya Nationella Spelformer”

Härmed bjuds 1-2 representanter från Er förenings ungdomsverksamhet till ett informationsmöte gällande
de "Nya Nationella Spelformerna". Klicka på rubriken ovan för mer information.

Inbjudan till föreningsmöten Nya spelformer