Inspirationsdag för våra domare

Obligatorisk träff för distriktets domare där fokuseringen ligger på att informera och prata om Värdegrund. Vid varje träff har en föreläsare med expertis på värdegrund bjudits in.

Igår kväll inleddes höstens Inspirationsdagar för distriktets fotbollsdomare. En liknande kväll hade man under våren. Igår på Scandic Star i Lund deltog 180 personer från Malmö/Lund/Trelleborg. Vid träffarna kommer man att informera lite från förbundet och domarklubbarna men även en föreläsning i Värdegrundsfrågor. Självklart är det även socialt mellan domarna, då man får träffas i andra miljöer än man är van vid (fotbollsplaner), utbyta erfarenheter, umgås och lära känna nya domare. Träffarna kommer att fortsätta med träffar i Helsingborg och Hässleholm.