Svensk idrotts regelverk gällande otillåten vadhållning

Med anledning av att det numera finns möjlighet till vadslagning även på matcher i de lägre divisionerna vill vi delge er samtliga föreningar ett förtydligande vad som gäller kring vadhållning på matcher där man själv kan påverka utgången. Vänligen ta del av informationen och sprid den sedan vidare i er förening till aktuella spelare, ledare och funktionärer.

Sedan den 1 juni 2015 gäller Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet (Matchfixingreglementet) som gemensamt regelverk för hela svensk idrott, se https://minmatch.se/sv/reglemente/.

Enligt Matchfixingreglementet är det förbjudet för spelare, ledare, förtroendevalda, domare och övriga tävlingsfunktionärer att ingå vadhållning på en tävling eller delmoment under en tävling som de själva kan påverka utgången av. Det är inte heller tillåtet att ingå sådan vadhållning via ombud. Bestämmelsen innebär bl.a. att det är förbjudet för t.ex. spelare och ledare att ingå vadhållning på vilken tabellplacering det egna laget kommer att sluta på i den serie som laget deltar i, inklusive om det egna laget kommer att kvalificera sig för spel i en högre serienivå säsongen 2020 eller sluta på en placering som innebär degradering till säsongen 2020.

Den som får kännedom om att förbjuden vadhållning har ägt rum (även om man inte själv är inblandad) är enligt Matchfixingreglementet skyldig att omgående rapportera det till Svenska Fotbollförbundet.

Den som bryter mot Matchfixingreglementet riskerar avstängning från all form av idrottsverksamhet (dvs. inte bara fotboll) i upp till 10 år.

Vid Riksidrottsmötet i maj 2019 kommer det sannolikt att införas ett förbud mot all form av vadhållning kopplad till matcher i den serie där det egna laget deltar, dvs. en spelare i lag A får inte ingå vadhållning på en match mellan lagen B och C i samma serie.

Svensk idrotts regelverk gällande otillåten vadhållning (utskriftsbar version)