Idrott & Kriminalitet - Hoten mot idrotten

För att lyfta och uppmärksamma kriminella aktiviteter och verksamheter inom idrotten kommer Skåneidrotten tillsammans med en rad andra samhällsaktörer (se bifogad inbjudan) att anordna en konferens i ämnet doping och matchfixning.

Bland annat kommer Lena Sahlin säkerhetsansvarig från Riksidrottsförbundet att närvara och föreläsa om "Idrott och kriminalitet"

Vad det finns för hot och vad som görs från RF;s sida på område. LÄS INBJUDAN HÄR