SvFF:s utmärkelser – förtjänsttecken och förtjänstmedalj

Det finns möjlighet att ansöka om SvFF:s utmärkelser i form av förtjänsttecken i silver, guld och förtjänstmedalj i guld.

Den som ansökningen gäller för ska ha varit förtroendevald, dvs vald ledamot i föreningens huvudstyrelse, fotbollssektion eller ungdomssektion. Funktion som revisor, ledamot av valberedning, lagledare, materialförvaltare, planskötare, räknas inte.Inte heller funktion som anställd i en förening, t ex kanslichef eller kanslist.

Funktionen ska ha ägt rum viss tid de senaste fem åren, dvs man kan söka för person som avgick ur en styrelse för tre fyra år sedan, men inte för någon som slutade för sex eller tio år sedan.

Förtjänsttecken i silver – FTS

För att få FTS måste man ha minst 20 år som förtroendevald.

Förtjänsttecken i guld – FTG

Efter ytterligare 5 år – dvs minst 25 år kan man erhålla FTG.

Förtjänstmedalj – FMG

Förtjänstmedalj i guld kan man få 5 år efter FTG men då måste man också ha varit förtroendevald i övergripande organisation, dvs man ska ha varit leda mot av styrelse eller kommitté i SvFF, distriktsförbund, SEF eller EFD.

OBS att all förtroendevald verksamhet räknas även om den skett samtidigt – dock ej bingosektion.

Man börjar alltid att få utmärkelsen FTS, för att sedan 5 år senare kunna få FTG.

Ansökan ska vara Skånes Fotbollförbund tillhanda senast 30/9.

Ansökningsblankett finns HÄR

För tränare, instruktörer finns SvFF:s instruktörsmärke med sina bestämmelser som finns på SvFF:s hemsida.