Krav på uppvisande av begränsat utdrag från belastningsregistret.

Från och med 1/1-2020 är det krav på att samtliga personer som inom idrotten arbetar med- eller har hand om barn (upp till och med 18 år) ska visa upp ett utdrag från Belastningsregistret. Detta beslutades på Riksidrottsmötet 2019.

Detta beslut gäller även alla domare inom Skånes Fotbollförbund oavsett vilken behörighet man har och vilka tävlingar man dömer. LÄS MER HÄR

För barn- och ungdomsdomare ansvarar föreningarna för att utdragen visas upp och för Distriktsdomare är det Skånes Fotbollförbund som har ansvaret.

För distriktsdomarna gäller då följande: Gå in på https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-14.pdf och beställ utdraget. Vi rekommenderar att ni beställer redan nu eftersom leveranstiden kan vara längre än normalt.

Detta utdrag skall du sedan ha med dig till den obligatoriska utbildningen och visa upp för instruktören. Utdraget får INTE mailas eller skickas till Skånes Fotbollförbund utan ska uppvisas av den person utdraget gäller.

Utdraget får inte vara äldre än 60 dagar (två månader) efter utfärdandet. Intyget behåller du själv efter uppvisandet.

Uppvisande av utdrag kommer sedan att utföras vartannat år.

Domare som inte visar upp utdraget kommer inte tilldelas några matcher från Skånes Fotbollförbund.

Det är inte Skånes Fotbollförbund som har infört dessa regler utan Riksidrottsförbundets medlemmar har röstat igenom detta och det gäller samtliga idrotter i Sverige.

Frågor kan ställas till Micke Dahl, IT-ansvarig Skånes Fotbollförbund fogissupport@skaneboll.se 040-590203

Mer information finns att läsa på vår hemsidan http://www.skaneboll.se/utdrag-belastningsregistret