Preliminär serieindelning 2020

Skånes FF har härmed efter avslutad anmälningsperiod i Fogis nöjet att informera om preliminär serieindelning för distriktets serieverksamhet 2020. Den preliminära serieindelningen avser Damer- och Herrar B, Herrar J, Motion, Skåneserier, Ungdomsserier 13-17 år och Barnserier 9-12 år.

Serieförslagen redovisas lättöverskådligt i Excel-dokumentet HÄR.

Tänk på att filen innehåller en informationsflik och därtill separata flikar för varje tävlingskategori.

Följande gäller nu för dessa tävlingskategorier:

  • gå igenom och kontrollera så att alla föreningens anmälda lag finns med i Fogis och i indelningsförslaget.
  • anmäl eventuella av- eller efteranmälningar via "pappersblankett" som hämtas på http://www.skaneboll.se/blanketter/
  • lämna föreningens eventuella synpunkter över indelningsförslagen skriftligen snarast möjligt, dock senast fredagen den 14 februari.
  • lämna med fördel eventuella synpunkter per e-post direkt till ansvarig tävlingsledare, se respektive tävlingskategori i Excel-dokumentet.
  • reviderat indelningsförslag publiceras och skickas ut senast tisdagen den 18 februari.
  • eventuella synpunkter över det reviderade förslaget kan sedan lämnas skriftligen t.o.m. söndagen den 23 februari.

Beslut om definitiv serieindelning fattas av Skåne FF:s Disciplinnämnd (DN) onsdagen den 26 februari. Notera särskilt att eventuella av- eller efteranmälningar från och med 27 februari debiteras enligt gällande tävlingsbestämmelser!

Lottningen av seriegrupperna påbörjas av tävlingsavdelningen torsdagen den 27 februari, dvs eventuella förbehåll måste för att kunna beaktas vara Skånes FF tillhanda senast onsdagen den 26 februari.

Spelprogram publiceras i Fogis senast fredagen den 6 mars. Sista datum för föreningen att boka och registrera sina lags hemmamatcher i Fogis är onsdagen den 18 mars.

Eventuella frågor angående den preliminära serieindelningen besvaras av Skåne FF:s tävlingsavdelning, 040-590200.

För bästa svar - kontakta ansvarig tävlingsledare, se respektive tävlingskategori i Excel-dokumentet.