Spelprogram definitivt

Efter avslutad bokningsprocess via Fogis vill Skånes FF härmed meddela att årets A-lagsserier samt regionala serier för F17, P19, P17 och P16 i distriktet är definitiva! Det går nu inte längre att själv justera eller ändra spelordning i Fogis.

Vi listar här inför årets tävlingssäsong lite administrativ information, se även vår hemsida www.skaneboll.se och kontakta gärna Skåne FF:s tävlingsavdelning vid frågor, 040-590200.

Fastställda spelprogram

Spelprogram skickas inte per post utan spelprogrammen till respektive seriegrupp finns att hämta i Fogis eller på http://www.skaneboll.se/serier/?scr=orgresult&ffid=14.

Kontrollera själv i föreningen noga att den nu registrerade spelordningen stämmer överens med planägarens plantilldelning (Fritidsförvaltning/Idrottsservice/Kommun etc.).

Kvällsmatch på anläggning utan elljus måste starta senast två timmar före solens nedgång. Se SMHI tablå i bilaga eller på www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/arsplanering/.

Matchändringar

Vid behov av matchändringar ska båda lagen vara överens om ändringen.

Ni använder vårt ifyllbara elektroniska matchändringsformulär som ni hittar på http://www.skaneboll.se/blanketter/.

Domarrapport (spelarförteckning) från Fogis

Lägg i god tid före första match upp lagens trupper i Fogis, d.v.s. koppla föreningens alla spelare och ledare till de olika lagen.

Föreningens Fogis-administratör måste sedan tilldela rätt behörighet till föreningens alla ledare så att dessa får möjlighet att administrera spelarförteckningar i Fogis!

Ledare tar inför varje match ut spelarförteckning från Fogis, d.v.s. väljer spelare som ska delta i matchen. Välj spelare från truppen eller via personnummer.

Oregistrerad spelare får inte väljas till en match! Tilldela i Fogis ett tröjnummer till varje spelare som sedan överensstämmer med matchtröjan. Lägg till vilka ledare som ska vara med på matchen, dessa personer måste vara upplagda i Fogis.

-Skriv ut spelarförteckningen i ett (1) exemplar.

-Ta med spelarförteckningen och lämna denna till matchens domare i god tid innan matchstart.

-Korrigera tillsammans med domaren före match, stryk eller lägg till spelare manuellt.

-Bokför matchens händelser tillsammans med domaren efter genomförd match.

-Slutresultatet ska rapporteras via SMS till 0730-126126.

-Spara spelarförteckningen i föreningen under minst 30 månader!

Inträde

Med anledning av att vi inför säsongeninte haft några spelordningssammanträden vill Skånes FF här kort ge tips om hur ni i föreningen kan hantera entréavgift för era hemmamatcher.

Entréavgift är inte reglerat i tävlingsreglerna, det är upp till varje enskild matcharrangör att själv hantera denna fråga på ett klokt sätt och det är helt frivilligt att ta ut entréavgift.

I en samlad överblick från tidigare års seriemöten erfar tävlingsavdelningen att entréavgifter, då dessa tas ut, brukar hanteras enligt följande;

DA2: 40-50kr, DA3: 30-40kr, DA4: 0-30kr

HA4: 40-50kr, HA5: 30-40kr, HA6: 0-30kr

Representations- och tävlingsbestämmelser

Det är viktigt att Ni innan säsongen startar läser Representations- (RB) och Tävlingsbestämmelserna (TB) 2020.

Gällande RB, TB och särskilt dokument "Nyheter i Skåne FF:s och Svenska FF:s tävlingsregler" finns att hämta på www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/bestammelser/.

Spelares ackumulering av varningar

Dessa regler gäller i seriespel och DM-tävlingar för damer och herrar A- och B-lag samt juniorlag.

Spelare som på spelplanen eller i det tekniska området ådrar sig tre varningar i olika matcher i samma tävling ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela om inte annat framgår av tävlingsbestämmelserna.

Motsvarande gäller därefter varje gång spelaren ådragit sig tre varningar. Om spelare som erhåller målchansutvisning eller blir utvisad för grov förseelse under match, och spelaren tidigare under matchen erhållit en varning, ska den varningen ingå i ackumuleringen av varningar.

De två varningar som utdelas till spelare som utvisas för lindrig förseelse ska inte inräknas i den ackumulering av varningar som i övrigt tillämpas.

Tekniskt område är obligatoriskt vid A-lagsmatcher

Tekniskt område ska vara markerat på planer där A-lagsfotboll, damer och herrar, spelas.

Matcher får inte ställas in om tekniskt område saknas, dock ska detta rapporteras till Skåne FF:s Disciplinnämnd (DN).

Notera särskilt att endast de personer (ledare och avbytare) som är upptagna på domarrapporten äger rätt att vistas i det tekniska området. Mer information finns i "Spelregler för Fotboll".

Nyheter 2020:

Schyst match – Nolltolerans 2.0

Ett nytt nolltoleransprojekt är initierat med start till säsongen.

Det är nu hög tid att i föreningen börja prata Fair play, Nolltolerans och Värdegrunder med föreningens ledare och spelare, se http://www.skaneboll.se/schysst-match-skane/ för mer information om bl.a. Nolltolerans i Skåne.

Hur har det gått för oss tidigare år? Se all statistik från förra året och tidigare säsonger på http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/fairplay-statistik-2019/.

Ledorden som gäller: Vi ger oss inte, fotboll ska vara kul, för alla!Respektera domarna, medspelarna, motspelarna och spelet!

Nya spelregler som börja gälla 2020

Vi ber er att vara förberedda på nya spelregler som börjar gälla till denna säsongen.

En överblick över de nya reglerna hittar ni på följande länk, http://www.skaneboll.se/upptakt

Kom ihåg! Ni är alltid välkomna att ringa vid frågor och synpunkter. Om några problem uppstår försöker vi med gemensamma krafter lösa dessa.

Lycka till med årets tävlingsverksamhet