LOK-stödet kommer inte att minska

Riksidrottsförbundet har lämnat besked om att det lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, inte kommer att minska för att det blir färre aktiviteter på grund av coronaviruset – totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. LÄS MER