STU-verksamheten skjuts upp

Publicerad 2020-03-19, uppdaterad 2020-03-24

Med anledning av det rådande läget orsakat av Corona-utbrottet har vi beslutat att anpassa vår STU-verksamhet och skjuta upp samtliga inplanerade STU-samlingar under perioden 13 mars – 24 april.

Det beslut vi tagit baserar vi på den information som finns tillgänglig och då vi i nuläget vill undvika att genomföra våra samlingar då vi anser att vi för närvarande har flertalet försvårande omständigheter för att bedriva dem på ett tillräckligt bra sätt.

Vi informerar nu efterhand berörda spelare och föreningar om förändringarna – och de nya STU-tillfällena!

Perioden 13 mars – 24 april innefattar följande samlingar – dessa skjuts upptill följande datum:

Uppskjuten samling:

Nytt datum:

Uppskjuten samling:

Nytt datum:

Nästkommande samling:

STU 14-års

14-24 april

17-23 oktober

17-31 maj

STU 15-års

30 mars-8 april

17-20 augusti

4-7 maj

STU 16-års

30 mars-8 april

11-14 maj

11-14 maj

STU 17-års

6-8 april – pojk

4 alt 6 augusti

15 april – flick

28-30 april

(P17 Syd 4 alt 6 aug)

Matchsamling 15-års

(uttagning ca 40st)

23 april – pojk

19 maj

29 april - flick

19 maj

--

Vi ber om förståelse för att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter/förbund kan komma, och situationen kan både förvärras och förbättras. Dessa rekommendationer och riktlinjer kan därför behöva uppdateras - vi kommer att meddela alla berörda så snabbt vi kan.

Samtidigt bör vi nämna att rekommendationerna i nuläget till våra föreningar dock är att fortsätta träna fotboll, både på senior- och ungdomsnivå i föreningarnas regi då det även i det rådande läget kan bidra till välmående och sammanhållning.

Vi vill också att ni noterar att i dagsläget planerar Svenska FF för Utvecklingslägret i Halmstad i juni-juli och vi själva för Skånelägret i Staffanstorp 13-24 juni.

STU-PLATSER, KOMMANDE TRÄNINGAR(Uppdaterad)