Uppskjutna utbildningar

Med hänsyn till den extraordinära situation som råder till följd av coronavirus covid-19 och för att undvika smittspridning kommer alla Tränarutbildningar och Föreningsutbildningar som Skånes FF är engagerat i att skjutas upp till och med 15 april.

Det innefattar:

  • All SUP-verksamhet
  • Alla centrala och interna tränarutbildningar
  • Alla fortbildningar som Grönt kort, Spelformsutbildning, Introduktionskurs mm
  • Uppföljning Tränarutbildning C

Målsättningen är att tränarutbildningarna endast skjuts upp och istället genomförs vid senare tillfällen. Vi hoppas att ni har förståelse för och respekterar detta, som vi tycker, ansvarsfulla ställningstagande.