Stöd och hjälp till föreningar i Skåne

Det är tuffa tider nu för oss alla. Corona / Covid-19 påverkar oss och våra föreningars ekonomi. Följande råd tips och åtgärder ska förhoppningsvis kunna vara till hjälp i ert arbete framöver.

Korttidsarbete
Det finns möjlighet att införa korttidsarbete för anställd personal. På nedanstående länk till Tillväxtverkets hemsida kan ni läsa mer om ifall din förening har personal som innefattas av denna möjlighet, samt hur ni ska gå till väga för att ansöka om bidrag för korttidsarbete.

www.tillvaxtverket.se

Enkät Coronas påverkan på ekonomin i föreningar
SvFF önskar följa upp vilka uppskattade ekonomiska konsekvenser Covid-19 har på föreningar och distriktsförbund. SvFF har därför bett Skånes Fotbollförbund att från sina föreningar samla in information för intäkter och kostnader som påverkas mellan perioden 12 mars – 30 juni 2020.

  • Vänligen fyll i bifogad blankett (Blankett ekonomi Skånes föreningar som finns nedan) till samtliga föreningar inom ert distrikt som för säsongen 2020 tillhör Herr division 4 och nedåt samt Dam division 2 och nedåt.
    Blankett ekonomi Skåne föreningar

Brev till kommunen
I förra veckan beslutade SvFFs förbundsstyrelse att tillskriva Sveriges kommuner med anledning av föreningarnas situation i Corona-krisen. Skrivelsen har skickats till samtliga kommuner. (se bifogad skrivelse nedan)

Vi vet att flera föreningar tillskrivet sina respektive kommuner och det är mycket positivt. Vi vill uppmuntra er att göra detta, använd gärna förbundsstyrelsens skrivelse som inspiration.
Skrivelse till kommuner maa Corona 200331

50-regeln och offentliga tillställningar
När nu barn- och ungdomsmatcherna snart drar igång är det viktigt att ni får ut information kring Folkmyndigheternas rekommendationer avseende hygien och 50 personers-regeln. Påminn gärna genom era informationskanaler, och vi har även tagit fram några affischer som ni kan sätta upp på plats, länk finns nedan. Allt för att få bästa möjliga miljö för barns- och ungdomars fotbollsutövande.

Som förening bör ni:

  • uppmana all eventuell publik att stanna hemma, och bara de som är nödvändiga för att matcherna ska kunna genomföras (spelare, ledare och funktionärer) ska få vara på plats.
  • sätta upp skyltar, alternativt utse någon ansvarig att i samband med match att be eventuell publik att lämna platsen (särskilt om man riskerar att överskrida publiktaket på 50 personer).

Affisch med "Att tänka på"

Affisch "50-regeln"

Skåne Fotbollförbund följer nogsamt utvecklingen kring vilka möjligheter, stöd och andra åtgärder som kan finnas tillgängliga för er i denna för oss alla svåra ekonomiska situation. Så snart vi fångat upp något intressant så kommer vi snarast att informera er.