Inför seriestarten

Det inkommer en hel del frågor från föreningar som gäller seriestarten i augusti och då främst hantering av publik, kiosk och andra kringaktiviteter med tanke på Covid-19.
Vi kommer att gå ut med samlad information och rekommendationer inför seriestarten den 1 augusti. Vår ambition är att gå ut med denna information senast måndag den 27 juli. Vi vill avvakta så långt det går ifall det kommer nya riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Svenska Fotbollförbundet.
Tills dess gäller våra nuvarande rekommendationer och riktlinjer. Max 50 personer (vi rekommenderar publikfritt) vad gäller kiosk är det varje förenings ansvar att hantera denna fråga.