Möjlighet till publik om max 50 personer

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har idag gått ut med nya riktlinjer och rekommendationer vad gäller publik på matcher, vilka nu också är rekommendationerna från oss på Skånes Fotbollförbund. De nya riktlinjerna öppnar upp för att i vissa fall släppa in publik om max 50 personer.

Det kan göras vid matcher på inhägnad idrottsplats eller annat kontrollerat plan- eller arenautrymme, förutsatt att arrangerande förening kan följa rekommendationer kring smittspridning och social distansering.

Arrangerande förening skall säkerställa att:

  • åskådarantalet aldrig överstiger 50 personer,
  • åskådare som inte tillhör samma familj/sällskap kan sitta eller stå med minst 1,5 m avstånd,
  • trängsel inte uppstår, och avstånd kan hållas, vid inpassage samt under match och efter match,
  • åskådarna har tillgång till handtvätt eller handsprit,
  • hålla en god hygien på idrottsanläggningen, inklusive att så ofta som möjligt torka av ytor och material som många rör med händerna,
  • samtliga åskådare på lämpligt sätt informeras om gällande ordningsregler före, eller senast vid, ankomst till matchen, samt
  • utse ansvarig(a) att tillse att åskådarna följer gällande ordningsregler, samt följa polismyndighetens anvisningar för offentliga tillställningar

Beslutet om att öppna upp för mer publik ligger i linje med den pågående diskussion som SvFF för med regering och myndigheter, men kommer även utifrån de signaler de fått om att många föreningar vill på ett ansvarsfullt sätt kunna släppa in publik upp till 50-taket. Det är innebär dock inte någon skyldighet för arrangerande förening att tillåta publik, utan varje förening avgör själva om man vill och, på ett ansvarsfullt sätt, kan bjuda in publik.

Svenska Fotbollförbundets uppdaterade riktlinjer

Definition av deltagare

Polisinformation kring sammankomster och tillställningar

Vid eventuella frågor vänligen kontakta Peter Ekvall, VD Skånes Fotbollförbund, peter.ekvall@skaneboll.se, 040-59 02 12