Uppdaterad information rörande STU15-16-17 års verksamheterna under nov-dec 2020

Då ingen Skånes FF spelarutbildningsverksamhet kommer att äga rum under den kommande tiden, vill vi här ge en översikt av de olika ursprungligt planerade aktiviteterna (om de är inställda eller kommer att äga rum vid ett senare tillfälle) samt vad som gäller för de olika åldersgrupperna inför 2021

Regionalt STU16 (04) - läger (uttag från zoner) 4-6 december, flickor & pojkar – INSTÄLLT!
Det Regionala STU16-lägret under perioden 4-6 december är inställt - och något nytt läger kommer tyvärr ej att inplaneras.

Distriktsturneringen Cup Kommunal Flickor födda 2004 – UPPSKJUTET!
Gruppspelet i DUT (6-7/11) är uppskjutet tills vidare och något nytt datum är inte inplanerat ännu. Som allra tidigast kommer verksamhet som rör detta ske tidigast januari 2021. Så snart vi har någon ny och uppdaterad information om detta, så läggs info upp på vår hemsida www.skaneboll.se.

STU17 (03) -match pojkar, november – INSTÄLLD!
Det STU-match är inställd - och någon ny match kommer tyvärr ej att inplaneras. Detta innebär att STU17-verksamheten för pojkar födda 2003 nu tyvärr är avslutad.

STU-VERKSAMHETEN INFÖR 2021:

STU14-års (födda 07)
Inbjudan skickas ut till föreningarna under v2 i januari 2021.

Planering STU15-års (06)
Informationsbrev till spelare och dess föreningar som blir uttagna till STU15 år 2021 skickas ut senast v4 i januari 2021 (samt läggs upp på vår hemsida www.skaneboll.se/stu).

Planering STU16-års (05)
För spelare som varit uttagna och deltagit i STU15 under 2020 planerar vi preliminärt att skicka ut kallelsen till första samlingen 2021 under början av februari månad.

Planering STU17-års (04)
Inför 2021 så kommer det att göras en uttagning från alla zonerna om totalt ca 60 spelare (flickor respektive pojkar) från STU16 2020 till STU17 2021.

STU-verksamhet för 17-åringar 2021 kommer att ske i totalt två flickzoner och två pojkzoner.

Informationsbrev till spelare och dess föreningar som blir uttagna till STU17 år 2021 skickas ut senast v4 i januari 2021 (samt läggs upp på vår hemsida www.skaneboll.se/stu).