Särskild anpassning för Skåne – Covid 19 (tillägg)

Region Skåne har kommit med ett par tillägg till den särskilda anpassningen för Skåne som publicerades den 15/12. Direktiven om att träningsgrupper högst får innehålla åtta personer gäller nu även för spelare yngre än 16 år. Dessa spelare ska även de undvika att träna eller idrotta inomhus.
Med anledning av dessa tillägg har vi på Skånes fotbollförbund uppdaterat våra riktlinjer där tilläggen är markerade i rött. LÄS HÄR