Anmälan Årsmöte och Representantskap

Vi vill göra er uppmärksammade på att det krävs två separata anmälningar för att deltaga på såväl Årsmötet som Representantskapet den 6 mars. Detta då det kommer att skickas personliga meddelanden till respektive anmäld med uppgift om inloggningsuppgifter till mötena.

Årsmötet startar 10:00 med inloggning och registrering från och med 09:30
Representantskapet startar 12:00 med inloggning och registrering från 11:30

Ärenden på Årsmötet bl.a.

  • Val av förtroendevalda
  • Fastställande av årsredovisning för 2020
  • Fastställande av budget för 2021

Ärenden på Representantskapet bl.a.

  • Fastställande av tävlingsbestämmelser
  • Fastställande av representationsbestämmelser
  • Behandling av inkomna motioner

Har er förening avsikt att deltaga på båda mötena så behöver ni anmäla ert deltagande på separata anmälningsblanketter för respektive möte. Anmälningsblanketter och övrig information finner ni på hemsidan.

Välkomna!

Peter Ekvall
VD
Skånes Fotbollförbund