Anmälan Årsmöte och Representantskap

Vi vill göra er uppmärksammade på att det krävs två separata anmälningar för att delta på såväl Årsmötet som Representantskapet den 6 mars. Detta då det kommer att skickas personliga meddelanden till respektive anmäld med inloggningsuppgifter till mötena. LÄS MER