Uppskjutna STU15-16 samlingar 1-12 mars

Med anledning av de förlängda riktlinjerna från Region Skåne (per 8 feb) måste vi anpassa Skånes FF's STU-verksamhet (spelar- och tränarutbildning) och tyvärr skjuta upp de kommande STU15- och 16-års samlingarna under perioden 1-12 mars.

Detta innebär att även Klubbtränarfortbildningen som äger rum i samband med STU15-samlingarna är inställda vid just dessa samlingar (1-5 mars).

De nästkommande (och för 2021 första) STU-tillfällena blir istället under följande perioder för respektive åldersgrupper;

15-års (spelare födda 2006)

23 mars – 8 april

16-års (spelare födda 2005)

6 – 15 april

Nya datum som nu tillkommer till den ursprungliga planeringen är inplanerade till:

15-års (06)

20 – 29 april

16-års (05)

16 – 19 augusti

Uppdaterad STU-årsplanering samt nya datum (efterhand som de bokats in) hittar du på www.skaneboll.se/stu.

Kallelser till nästkommande samling skickas ut per brev till spelare samt per mail till berörda föreningar senast 2 veckor innan respektive samlings datum.