Beslut vid Repskapet inför säsongen 2021

Idag lördagen den 6 mars har vårt uppskjutna representantskap inför säsongen 2021 slutligen ägt rum. På mötet togs det i korthet beslut om följande:

Två föreningsmotioner från Lund BK

1. Avskaffande av Licens och övergångsregler för barn/ungdomar från 15 år.

Motionens innebörd enligt Lunds BK var att ta bort det krav som innebär att barn och ungdomar (per definition tom 18 år) inte kan röra sig fritt mellan föreningar.

Skåne FF:s styrelse yrkade avslag på motionen då det finns fri rörlighet redan idag och en amatörspelare kan göra obegränsat med övergångar under en tävlingssäsong. De finns även många svårigheter med en sådan regeländring då det bland annat är viktigt att behålla kontroll över spelare inom föreningen och inte låta exempelvis föräldrar flytta spelare fritt under pågående tävlingssäsong. Oreglerade övergångar kan även leda till ett instabilt tävlingssystem där föreningar riskerar att tappa deltagande lag på kort tid.

Beslut togs om att avslå motionen.

2. Införande av serie där både en förenings representationslag och ett andralag deltar.

Motionens innebörd enligt Lunds BK var att införa möjligheten för föreningar inom Skånes FF att anmäla två A-lag i seriespel.

Styrelsen yrkade avslag på motionen med motiveringen att det rörde sig om en bristfällig motion där det bland annat saknades förslag och yrkande om vilka tävlingar motionen avsåg och vilka representationsbestämmelser och tävlingsregler som ska gälla för ett s.k. "rakt seriesystem" inom distriktet. En annan motivering bland flera var att andra distrikt som har prövat rakt seriesystem har återgått tämligen omgående till traditionellt tävlingssystem.

Beslut efter röstning blev avslag på motionen.

Förslag från Skånes FF:s styrelse
Styrelsen föreslog sju ändringar i de lokala tävlingsbestämmelserna som handlade om; upp- och nedflyttning damer division 4, hantering av serietabell när lag utesluts, gult kort till spelare i spelformen 7 mot 7, utbetalning av domararvoden, rätt att initiera tävlingsbestraffningsärende och ackumulerade varningar för ledare. Läs mer om de olika ändringarna.

Samtliga förslag blev godkända.

Systematiskt Fair play arbete och Fair-play-trappa med sanktioner
Styrelsen föreslog medverkan i ett pilotprojekt under 2021 som innebär ett systematiskt Fair play-arbete med en så kallad "Fair play-trappa" med olika sanktioner vid de olika stegen. En trappa som även kan ha sportslig påverkan i tabeller. Arbetssättet betyder att vi aktivt kan göra något åt lag som sticker ut negativt, och inte bara informera och sammanställa. Läs mer om Pilotprojektet och Fair play-trappan

Beslut togs om att Skåne ska delta i projektet.

Mötet finns att ta del av i sin helthet på vår Youtubekanal: https://youtu.be/8n3JX0qXL1E

Vid frågor vänligen kontakta Peter Ekvall, peter.ekvall@skaneboll.se