Information från Tävlingsutskottet

Ny information från Skånes FF:s Tävlingsutskott

Skåne FF:s Tävlingsutskott (TU) behandlade under onsdagen i sedvanlig ordning ett 20-tal bestraffningsärenden rörande bland annat olämpligt uppträdande, brutalt spel eller andra otillbörligheter från spelare och ledare. I de direktiv som utgått från Svenska FF:s Disciplinnämnd skall hot om våld bestraffningsmässigt jämställas med fysiskt våld och för första gången hade Skånes FF:s TU anledning att prova ett ärende enligt denna tolkning, som stöder sig på RF:s stadgar 14 kap 2§ 8p – Våld och hot m.m. – Den som i anslutning till idrottsverksamhet gjort sig skyldig till skadegörelse, utövat våld eller försökt utöva våld mot annan person eller som hotat någon. TU ser mycket allvarligt på grovt olämpligt uppträdande där spelare verbalt uttrycker nedsättande och kränkande ord och därtill uttalar dödshot mot våra funktionärer. En tydlig signal på detta sänds i det aktuella ärendet där den anmälde spelaren nu stängs av under hela innevarande säsong.

Eventuella frågor besvaras av tävlingsavdelningen.