Nu påbörjas serieindelningen

Efter avslutat kvalspel i distriktet har nu tävlingskansliet påbörjat arbetet med kommande års serieindelning. Klicka på rubriken ovan för att ta del av tidplanen som gäller för distriktsserierna damer div.3-4 respektive herrar div.4-7-Följande tidplan gäller för distriktsserierna damer div.3-4 respektive herrar div.4-7:
26 okt – Förslag 1 till seriesammansättning publiceras på www.skaneboll.se
5 nov – Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter över TU:s Förslag 1.
6 nov – Tävlingskansliet sammanställer och förelägger TU inkomna synpunkter.
8 nov – TU reviderar och fastställer efter inkomna synpunkter ett slutgiltigt förslag.
9 nov – Slutgiltigt förslag publiceras på www.skaneboll.se
15 nov – Representantskapet fastställer definitiv seriesammansättning.
4 dec – Sista datum att lämna förbehåll inför lottningen.
5 dec – Distriktsserierna lottas och publiceras i Fogis samt på www.skaneboll.se