Svenska Fotbollförbundet håller extra representantskap 9 januari 2018

I samband med det ordinarie Representantskapet i Svenska Fotbollförbundet den 1 december togs bl.a. beslut om att införa "fria" byten i de lägre förbundsserierna Herrar div 2-3 samt damer div 1.

Utdrag skrivelse från Svenska Fotbollförbundet

"Föreningar på de berörda serienivåerna har i olika utsträckningar reagerat efter den 1 december och konsekvenserna synes inte varit fullt genomlysta. Över 50 direkt berörda föreningar har inkommit med skrivelser till SvFF om att beslutet bör omprövas. Efter Representantskapet har Förbundsstyrelsen – efter det att man noterat dessa starka önskemål från medlemsföreningarna – förhört sig med SDF huruvida distrikten önskar att beslutet kvarstår eller om det i någon mån bör omprövas. (Läs mer genom att klicka på rubriken ovan).

Förbundsstyrelsen sammanträdde den 14 december 2017. Efter en sammanvägd bedömning av dessa extraordinära omständigheter, och vägledda av distriktens önskemål, beslutade förbundsstyrelsen, med stöd av SvFF:s stadgar, att kalla till ett extra Representantskap, att genomföras den 9 januari via telefon. "

Ett nytt förslag till Representantskapet den 9:e är framtaget och innebär följande:

  • Upp till 18 spelare har rätt att sättas upp i en spelarförteckning i förbundsserier. Utöver de 11 startspelarna ska även anges 7 spelare som börjar på bänken. Dessa spelare kallas nedan "bänkspelare."
  • Beslutet på Representantskapet den 1 december innebar att samtliga (upp till 7) bänkspelare får bytas ut och in med "fria byten" enligt avbytarsystem.
  • Av de (upp till) 7 bänkspelarna som inte startar matchen så föreslår styrelsen nu istället att 5 spelare ska kunna bytas in och ersätta startspelare. Styrelsen föreslår det som i tävlingsbestämmelserna kallas ersättarsystem och inte ett avbytarsystem (inga fria byten).
  • 2017 var det 3 av (upp till) 7 bänkspelare som hade rätten att ersätta startspelare. Förbundsstyrelsen föreslår nu, som sagts ovan, att 2018 ska 5 av (upp till) 7 bänkspelare ha rätten att ersätta startspelare.
  • Antalet spelare på spelförteckningen ska fortfarande vara (upp till) 18 personer säsongen 2018

Vid styrelsemöte i Skånes Fotbollförbund den 18 december beslutade styrelsen att ställa sig bakom det nya förslaget.

Vi har nu vänt oss till berörda föreningar i Skåne (div 2-3 herrar samt div 1 damer) för att höra deras åsikt om detta nya förslag.

Peter Ekvall

VD

Skånes Fotbollförbund