Nya energifonden

Nu har ni som förening möjlighet att få ett kostnadsfritt besök för en energikartläggning av er anläggning.

Energifonden i sitt gamla ursprung finns inte längre och man kan som förening inte längre söka medel för energibesparande åtgärder. De medel som finns kvar kommer att finansiera en energirådgivare, som gör besök i föreningen för en energikartläggning av föreningens anläggning.

Krister Svensson är den person, som Svenska Fotbollförbundet har som energirådgivare och samordnare. Han sammanställer en fungerande besöksplan geografiskt och tidsmässigt utifrån de intresseanmälningar som kommer in.
Beräknad tidsåtgång för besöket är cirka 2-2,5 timmar.
Föreningen får en sammanställning på vad som framkommit under besöket.

Läs mer här