Fastställd serieindelning

Skåne FF:s Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 27 februari fastställt den definitiva seriesammansättningen avseende tävlingskategorierna: Dam- och Herr-B, Herr-J, Motion, Skåneserier, Barn- och ungdomsserier 9-17 år.

LÄS MER HÄR.

Tävlingsavdelningen har nu också lottat alla seriegrupper och spelprogrammen till ovanstående tävlingskategorier är klara och FOGIS är nu öppet för föreningens bokning av hemmamatcher enligt nedanstående anvisningar och regler.
Det är viktigt att ni läser igenom informationen i detta mail noga samt delger detta mail till de inom föreningen som kommer att sköta inregistreringen av hemmamatcher i FOGIS.
Det kommer inte att hållas några spelordningsmöten för ovanstående tävlingskategorier utan föreningen ansvarar själv för att speldatum, avsparkstid och spelplan till hemmamatcherna läggs in i FOGIS via föreningsklienten.
OBS! precis som ifjol ska matcherna inregistreras på rätt PLAN, dvs inte bara på en anläggning. Manual för inregistrering av hemmamatcher finns i bilaga och på http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/.
För att spelordningen i Damer och Herrar B-lag inte ska kollidera med spelordningen i A-lagsserier ska respektive motståndare i dessa tävlingskategorier alltid kontaktas för en gemensam överenskommelse om speldatum/avsparkstid före inregistreringen i FOGIS!
Det är av största vikt för de deltagande lagens årsplaneringen att detta sker! Kontaktuppgifter till de kontaktpersoner som föreningarna lagt upp i FOGIS finns publicerade på hemsidan.
I övrigt gäller följande:
Se "Årsplan 2019" för bästa planering av tävlingssäsongen.
Boka inte några matcher med domare från Skånes FF på de "spelfria dagarna" den 9/5  respektive 16/5!
Kontakta planägaren (Fritidsförvaltning, Idrottsservice, kommun eller motsvarande) före bokningsprocessen för att erhålla plantilldelning.
Speldagar ska förläggas i anslutning till spelomgången, dvs. tidigast fredag före eller senast måndag efter den dag som angivits i respektive omgång i programmet.
Normalt ska matcher förläggas till lördag eller söndag.
Hemmalaget bestämmer själv speldatum och avsparkstid vid spel lördag, söndag och helgdag.
Båda föreningarna måste vara överens om spel på helgfri vardag, dvs motståndare ska alltid kontaktas och godkänna spel på helgfri vardag!
Match som tillhör vår-omgång i helårsserier får inte flyttas till höst-omgång.
Kvällsmatch på anläggning utan elljus måste starta senast två timmar före solens nedgång.
Se SMHI tablå över solens nedgång i bilaga eller på www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/arsplanering/<http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/arsplanering/>.
Föreningens hemmamatcher ska vara registrerade i FOGIS senast onsdagen den 20/3!
Med vänlig hälsning
Mats Hansson, Tävlingsansvarig