Forskningsstudie med fokus på fortsättnings- och avslutningsprocesser inom ungdomsfotboll

Vill er förening medverka i en forskningsstudie med fokus på fortsättnings- och avslutningsprocesser inom ungdomsfotboll?

Bakgrund och syfte

Den miljö som ungdomsidrott bedrivs i har visat sig påverka både upplevd hälsa, glädje samt viljan att fortsätta att vara aktiv inom idrotten. För att kunna utveckla interventionsprogram med målet att utbilda ledare och andra föreningsaktiva i hur man kan skapa bra idrottsmiljöer behövs kunskap kring vilka faktorer som är viktiga för att ungdomar skall stanna kvar inom idrotten.

Syftet med studien är att undersöka om psykosociala faktorer är relaterade till fortsatt deltagande i, eller avslutande av fotbollsmedverkan bland ungdomar i åldern 11-17 år. Denna studie är ett samverkansprojekt mellan Hallands Fotbollförbund, Skånes Fotbollförbund, Västergötlands Fotbollförbund och Svenska Fotbollförbundet.