Spelar- och Tränarutbildning (STU) info 2020

Skånes Fotbollförbund fortsätter på den inslagna vägen med en omfattande STU-verksamhet men introducerar också lite nya (och nygamla) samlingar och utbildningsmöjligheter under 2020.

För en heltäckande översikt, årsplanering för vår STU-verksamhet samt en översikt över viktiga tidpunkter för "uppstarter" samt de för 2020 nya inslagen finns nedan.

STU 2020 översikt Årsplan 2020 STU

STU 14 år - spelare (födda 2006) och klubbtränare

Inbjudan skickas ut till föreningarna under v2 i januari 2020.

Sista anmälningsdag 5 mars.

Upplägget för 14-åringarna är detsamma som under 2019, d v s 4 tillfällen fördelade över året med sin första samling under perioden 14-24/4.

Vi inbjuder här också till vår Klubbtränarfortbildning på samtliga 4 zonsamlingar under året.

STU 15 år - spelare (födda 2005) och klubbtränare

Informationsbrev till spelare och dess föreningar som blir uttagna till STU15 år 2020 skickas ut senast v4 i januari 2020. Upplägget för 15-åringarna är som under 2019 men startar redan med sin första samling i perioden 24/2-6/3 och innehåller följande nyheter;

  • Ytterligare en zonsamling under våren, vilket totalt för 2020 innebär 4 zonsamlingar, Skånelägret (flick 13-15/6, pojk 16-18/6) och 1 STU-match.
  • Ett Breddläger för ca 40 spelare under våren (separat kallelse).
  • Två För-läger för ca 25 spelare under våren (separat kallelse) samt Utvecklingslägret i Halmstad för 16 spelare (separat kallelse).

Vi inbjuder också här till vår Klubbtränarfortbildning på samtliga 4 zonsamlingar med en vidareutveckling på 2019-års innehåll.

STU 16 år (spelare födda 2004)

Kallelse till spelare och dess föreningar som är med i STU16 år 2020 skickas ut senast v5 i januari 2020.

Upplägget för 16-åringarna är som under 2019 men startar också med sin första samling redan i perioden 24/2-6/3 och innehåller följande;

  • 3 zonsamlingar, Skånelägret (flick 21-22/6, pojk 23-24/6) och 1 STU-match.
  • Nytt för 2020 är ett Breddläger för ca 40 spelare under hösten (separat kallelse).

STU 17 år (spelare födda 2003)

STU-verksamhet för 17-åringar sker för första året 2020 i totalt två flickzoner och två pojkzoner.

Informationsbrev till spelare och dess föreningar som blir uttagna till STU17 år 2020 skickas ut senast v4 i januari 2020.

Antalet spelare som kommer att tas ut från vår STU16-verksamhet till STU17 är totalt ca 60 spelare.I utgångsläget innehåller STU17 upplägget två träningar under våren samt prel möjlighet till match(er) mot nationellt alt internationellt distrikt (separat kallelse).

STU-platser under 2020

Exakta platser, dagar och tidpunkter för de specifika samlingarna läggs upp på vår hemsida (www.skaneboll.se/stu) från vecka 4 och sedan efterhand som respektive specifik samling bokats in. Ni förening som är intresserade av att ha en STU-samling hos Er är välkomna att kontakta ann-helen.grahm@skaneboll.se.