Ny Tränarutbildning 2015

2015 kommer en ny tränarutbildning i svensk fotboll. Här hittar du mer infomation om den nya utbildningen samt riktlinjer för att arrangera en tränarutbildning på hemmaplan.Redan efter årsskiftet kommer Tränarutbildning C och Tränarutbildning B Ungdom att arrangeras. Precis som tidigare har föreningar möjlighet att arrangera utbildningarna internt, men det kommer även att arrangeras centrala utbildningar. Tränarutbildning UEFA B (seniorspåret) planeras att dra igång hösten 2015.

Nyheter i den nya tränarutbildningen är bland annat:

  • Uppdelning: Barn- och ungdomstränarutbildning, respektive seniortränarutbildning
  • E-learning: Större tillgänglighet och nya digitala kursinslag på webben där en del av studierna är hemuppgifter
  • Nya lärandemetoder i träning: Från styrande till mer stöttande ledarskap och spelardelaktighet redan i unga år. Ökat spelarinflytande över egen träning och utveckling.
  • "Spelet är den bästa läraren": En helhetssyn där spelet är i centrum
  • Förnyelse av fysträningen: Ytterligare ökad integrering i spelträningen

Vill din föreningen arrangera en tränarutbildning på hemmaplan?

Information om hur föreningen går tillväga för att arrangera en internkurs, lista på behöriga instruktörer och anmälningsblankett hittar du HÄR

Föreningen kommer att kunna söka medel från Idrottslyftet för att arrangera en internkurs. Mer information om Idrottslyftsansökan för att arrangera internkurser 2015 läggs ut HÄR inom kort.