Uppdatering gällande Corona/covid19

Uppdaterad 2020-03-30

Vi inväntar förtydliganden kring riktlinjer för idrotten från Folkhälsomyndighten efter Regeringens förbud mot sammankomster med fler än 50 personer. Tills vidare har vi fått följande information från Svenska Fotbollförbundet:

"Efter lite ytterligare analys av regeringens beslut, Folkhälsomyndighetens hemställan och polisens tillämpningsinformation ser vi – just nu – inte skäl att ändra SvFF:s rekommendationer om träning, tävling och träningsmatcher. Folkhälsomyndigheten angav i sin hemställan till regeringen i fredags att man valt en nivå som möjliggör för träningsverksamhet inom idrottsrörelsen, där riskerna kan reduceras genom annan rådgivning om lämpliga åtgärder.

Tills vidare menar vi därför att förbund och föreningar får följa och förhålla sig till myndighetens tidigare rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar (där man ju bl.a. skriver att "träningar, matcher och cuper" inte behöver ställas in) samt myndighetens information om riskbedömning av mindre evenemang. Om, och så snart, myndigheten återkommer med nya besked får vi förstås vara beredda att ompröva ovan bedömning. Och då återkommer vi." SvFF:s uppdaterade riktlinjer finns att läsa här.

Regeringen har den 27 mars 2020, efter förslag från Folkhälsomyndigheten, beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 deltagare förbjuds. Förbudet, som trädde i kraft den 29 mars 2020, gäller hela landet och tills vidare. Svensk fotboll ska följa denna förordning, och det är SvFF:s skarpa rekommendation att följa förbudet även vid fotbollsaktiviteter som inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning i lagens mening

Enligt Polismyndigheten ska i begreppet "deltagare" inräknas publik, men däremot inte spelare, ledare, funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören, se https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmannasammankomster-och-tillstallningar/

Folkhälsomyndigheten har även har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ samt rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/.

Vi hänvisar även till Svenska Fotbollförbundet sida gällande Coronaviruset som finns HÄR och som uppdateras kontinuerligt

Uppdaterad 2020-03-25

Nya förtydligande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har kommit: idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men med försiktighet. Träning utomhus är att föredra.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Deras rekommendationer är även att träningar, matcher eller lokala cuper inte behöver ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten ger i rekommendationerna för idrott ett antal råd inom fem olika områden, som riktar sig direkt till Riksidrottsförbundet och idrottsrörelsen. Följande områden finns med:

  • Generella råd
  • Inomhusaktiviteter
  • Utomhusaktiviteter
  • Aktiviteter för äldre
  • Cuper, tävlingar och matcher

Råden inom respektive område kan läsas här

Folkhälsomyndigheten har även sedan tidigare en checklista för riskbedömning av mindre evenemang, exempelvis träningar och andra idrottsaktiviteter. De nya rekommendationerna är förtydligande information för att ännu bättre hjälpa idrottsföreningar att ta beslut om sin egen verksamhet.

Precis som tidigare tar Skånes Fotbollförbund beslut utifrån den information som kommer från Svenska Fotbollförbundet, Riksidrottsförbund, Folkhälsomyndigheten samt Regeringen. Utifrån denna förtydligade information från Folkhälsomyndigheten, som direkt riktar sig till idrotten, rekommenderar Skånes FF följande (uppdaterad 2020-03-25):

Ovan är Skånes FF:s rekommendationer men det är upp till varje förening att fatta beslut utifrån de rekommendationer och riktlinjer som lämnats. Riktlinjer och rekommendationer som kan komma att ändras med kort varsel.

Vi hänvisar även till Svenska Fotbollförbundet sida gällande Coronaviruset som finns HÄR och som uppdateras kontinuerligt.

Aktiviteter arrangerade av Skånes Fotbollförbund som i dagsläget påverkas (2020-03-25)

  • Samtliga kurser som Skånes Fotbollförbund arrangerar eller är medarrangör till är tills vidare inställda eller framskjutna. Detta gäller bland annat STU samlingar, tränarkurser och domarutbildningar såväl de som är i Skånes FF:s regi som de som genomförs ute i föreningarna där Skånes FF medverkar som utbildare/instruktör. Vad gäller specifikt vår STU-verksamhet är att samtliga inplanerade STU-samlingar under perioden 13 mars – 24 april är framskjutna. Vi informerar nu efterhand berörda spelare och föreningar om förändringarna – och de nya STU-tillfällena
  • DM-tävlingarnas cupspel är tills vidare uppskjutet
  • Svenska Fotbollförbundet för just nu tillsammans med samtliga distriktsförbund en diskussion om när distriktens seriespel på senior, barn- och ungdomssidan kan starta. Det kommer att komma beslut i frågan tidigast torsdag 26/3 förmiddag och det publiceras då på vår hemsida.

Besök på vårt kansli i Malmö:

Skånes Fotbollförbund avråder från besök på vårt kansli under den tid som nuvarande corona/covid19 smitta pågår. Vi tar ej tillsvidare emot oanmälda besök, detta för allas vårt bästa. Vi hänvisar till telefon och mail.

Det går fortfarande att boka besök med tjänsteman på kansliet, ni kommer då tillsammans överens om hur och på vilket sätt ni skall genomföra besöket.

English version available here

Peter Ekvall

VD Skånes Fotbollförbund

040-590212