Tidplan inför höstenserierna

Distriktets seriegrupper som spelas som halvårsserier ska lottas om i sommaruppehållet. Samtliga lag som fullföljer vårens seriegrupper kommer automatiskt att erhålla serieplats i en höstserie. Nyanmälan behöver endast göras för helt nya lag, som inte redan deltagit under våren, eller för lag som under våren utgått eller uteslutits men nu ska åter-anmälas för ett nytt lagengagemang under hösten.

v.25 – nyanmälan eller avanmälan av lag via pappersblankett (se skaneboll.se/blanketter).

v.25 – meddelande om eventuella nivåändringar i barnserier 9–12 år (se nedan).

v.27 – spelprogrammen presenteras via Fogis, mail och hemsidan senast onsdagen den 3/7.

v.29 – registrering av hemmamatcher via Fogis ska vara klar senast söndagen den 14/7.

v.31 – definitiv spelordning får skivas ut från Fogis eller hemsidan fr.o.m. den 1/8.