Idrottslyftet år 2019

Idrottslyftet 2019 har följande prioriterade områden:

  • Att fler spelar fotboll längre
  • Förenings-, spelar- och ledarutveckling
  • Satsningar på att rekrytera och utbilda unga ledare

Ta chansen och utveckla din förening med hjälp och stöd av idrottslyftsmedel det kan göra skillnad- SÖK NU.

Riksidrottsstyrelsen syfte och mål under perioden 2016 – 2019:

Syfte
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Mål
Att samtliga förbund, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 - 25 år.

Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott

Utbildningspaket: Skånes Fotbollförbunds alla färdiga utbildningspaket (projekt) finns kvar precis som under föregående år. Då det gäller föreningarnas egna projekt skall dessa vara öppna för alla, attraktivt, välkomnande och följa RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott och fotbollens "Så många som möjligt, så länge som möjligt i så bra verksamhet som möjligt".

Skånes Fotbollförbunds färdiga utbildningspaket finns HÄR.

Ni skickar in era ansökningar via IdrottOnline. I vänstermenyn finns en länk till utbildningspaket som finns tillgängliga. För varje projekt finns en länk. På denna länk hittar ni information specifikt för detta projekt. Här hittar ni också vad ni ska fylla i om det är speciella uppgifter vi frågar efter.

Alla ansökningar sker som tidigare i IdrottOnline och kräver att:
Föreningen aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline.
Föreningen angett ordförande och kassör i medlemsregistret.
Utöver ordförande och kassör kan en Idrottslyftsanvarig skicka in ansökan och måste då också vara registrad i medlemsregistret.

Föreningsmanual för den nya Idrottslyftsapplikationen. Här finner ni en manual

Som tidigare år erbjuder vi ett antal färdiga utbildningspaket, vi ser gärna att ni kommer med egna ansökningar som stärker Skånsk fotboll. Det ska då tydligt framgå hur er ni tänkt genomföra er satsning med bakgrund, syfte och mål.

Ansökan och beslut.
För snabbare beslut följ respektive utbildningspakets krav i ansökan så som projektnamn startdatum, slutdatum, belopp mm.

Återrapporter.
Återrapportering ska göras i IdrottOnline efter genomförda projekt. Utbetalning sker först efter inskickad och godkänd återrapport. Vänligen följ restrektionerna på varje utbildningspaket för att underlätta och minska ledtiden i hanteringen.

Teknisk support: Angående IdrottOnline, inloggning och behörighet kontakta Idrottssupporten , http://idrottonline.se/Support/Manualer/

Frågor gällande projekt, genomförande eller annat angående innehåll kontakta: Tvarko Matanovic, tvarko.matanovic@skaneboll.se eller tel. 040-590 214