Skånes FFs utbildningspaket

Prioriterade områden i årets Idrottslyft är:

  • Att fler spelar fotboll längre
  • Förenings-, spelar och ledarutveckling
  • Satsningar på att rekrytera och utbilda unga ledare

Ansökan
Förutsättningar för att beviljas medel är att föreningen redovisat tidigare Idrottslyftsmedel enligt tidigare instruktioner, samt att samtliga övriga betalningsskyldigheter till förbundet är fullgjorda.
Ansökan görs senast 1 månad efter genomfört projekt (se information på varje särskilt projekt). Ansökningar som inkommer mer än en månad efter genomfört projekt, behandlas ej!

Besked
Sker fortlöpande under 2019.

Utbetalning
Sker efter att projektet genomförts och återrapporterats till Idrottslyftet (undantag finns i vissa projekt, se information på varje särskilt projekt).

Upplysningar
Svar på frågor angående Idrottsmedel, kontakta Tvarko Matanovic
Skånes FF tel 040-59 0214 tvarko.matanovic@skaneboll.se

Teknisk support vänligen kontakta IdrottOnline

Liksom tidigare år finns det även möjlighet för er förening att få stöd från Skånes Idrottsförbund, mer information finns på: http://www.skaneidrotten.se/ekonomisktstod/idrottslyftet2017ochframat/

Ansök om Idrottslyft såhär:

Ni skickar in era ansökningar via IdrottOnline. Gå in på manualen och läs HÄR. För varje projekt finns en länk. På denna länk hittar ni information specifikt för detta projekt. Här hittar ni också vad ni ska fylla i om det är speciella uppgifter vi frågar efter.