Serieindelning övriga

Efter avslutad anmälningsprocess i Fogis återfinns här förslag om preliminär serieindelning för serieverksamheten 2021. Den preliminära serieindelningen som även finns i Fogis avser: Damer B, Herrar B och Junior, Motion, Flickor 16 och 15 år, Pojkar 16 och 15 år, Skåneserier, Zonserier 8-14 år NV-NÖ-SV-SÖ

Följande gäller nu för ovanstående tävlingskategorier:

  • gå igenom och kontrollera så att alla föreningens anmälda lag finns med i Fogis och i indelningsförslaget.
  • anmäl eventuella av- eller efteranmälningar via "pappersblankett" som hämtas på http://www.skaneboll.se/blanketter/. Mail godkänns inte för ny- eller avanmälningar.
  • lämna föreningens eventuella synpunkter via mail snarast möjligt, dock senast söndagen den 14 februari.
  • synpunkter på indelning ska lämnas via mail direkt till ansvarig tävlingsledare, se respektive tävlingskategori i Excel-dokumentet alternativt till tavling@skaneboll.se
  • reviderat indelningsförslag publiceras och skickas ut onsdagen den 17 februari.
  • eventuella synpunkter över det reviderade förslaget kan lämnas via mail senast söndagen den 21 februari till tavling@skaneboll.se

Beslut om definitiv serieindelning fattas av Skåne FF:s Tävlingskommitté (DpN) vid möte onsdagen den 24 februari.

Lottningen av seriegrupperna påbörjas av tävlingsavdelningen fredagen den 26 februari, dvs eventuella förbehåll måste för att kunna beaktas vara Skånes FF tillhanda senast den 24 februari.

Spelprogram publiceras i Fogis senast torsdagen den 8 mars. Sista datum för föreningen att boka sina lags hemmamatcher i Fogis är söndagen den 20 mars.

Eventuella frågor angående den preliminära serieindelningen besvaras av Skåne FF:s tävlingsavdelning, 040-590200 alt. tavling@skaneboll.se .

För bästa svar - kontakta ansvarig tävlingsledare, se respektive tävlingskategori i Excel-dokumentet.

Preliminär serieindelning (publicerad 2021-02-10)

Reviderad preliminär serieindelning (publicerad 2021-02-17)

Definitiv serieindelning (publicerad 2021-02-25)