Skåneläger 2020 – INSTÄLLT!

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 inom vårt distrikt och med de nya rekommendationerna från Smittskydd Region Skåne har idag Skånes Fotbollförbunds styrelse tagit beslutet att ställa in det planerade Skånelägret för såväl 15-åringar som 16-åringar.

Vi beklagar så klart att vi behövt ta detta beslut och hoppas på alla berörda parters förståelse.

STU15 (05) matcher 7-8 november - inställda!
Samma gäller för de inplanerade STU15-matcherna – att de nu är inställda och tyvärr ej kommer att genomföras under 2020.

STU15 (05) och STU16 (04) verksamhet 2020
Vad beträffar STU-zonverksamheten för 15- och 16-års innebär detta att STU-året 2020 är avslutat.

Vad beträffar verksamheten för Flickor födda 2004 och planerad verksamhet inför och i samband med Distriktsturneringen Cup Kommunal (3 samt 6-7 november) ber vi att få återkomma till med mer information så snart vi vet.
Information om STU-planering 2021 ber vi också att få återkomma med information under december månad.

All information kring ovan kommer också att fortlöpande uppdateras på vår hemsida, www.skaneboll.se (samt www.skaneboll.se/stu).

Frågor beträffande ovan kan ställas till peter.ekvall@skaneboll.se.