700 fotbollar till skolklasser i Skåne

Tillsammans med vår samarbetspartner Inslaget Smålands Textiltryck upprepar vi succén med att erbjuda föreningar att, i den mån det går under rådande omständigheter, dela ut fotbollar till klasser årskurs 1 i Skåne. Föreningar som tidigare år har delat ut fotbollar tycker det är ett bra sätt att få komma ut till skolor och berätta om sin förening, och fotbollarna är mycket uppskattade i klasserna.

Så passa på att rekrytera nya spelare till er förening, nu när våren är här och många barn är fotbollssugna, genom att dela ut fotbollar i ert upptagningsområde.

Vid intresse mailar ni vilka skolor och klasser er förening vill besöka till e-post mehmet.culum@skaneboll.se.

Bollarna hämtas på förbundets kansli (alternativt skickas mot portokostnad).