Anläggningsfonden nya direktiv

Svenska Fotbollförbunds anläggningskommitté beslöt vid sitt sammanträde i april att förändra regelverket och ansökningsförfarandet för Anläggningsfonden samt utlysa ett nytt ansökningsförfarande till Hat Trick programmet.

Läs mer HÄR.

Hat Trick IV ansökan

Hat Trick IV sträcker sig från 2016-2020. SvFF´s Förbundsstyrelsen har beslutat att 1 175 000 Euro ska disponeras för anläggningsprojekt. Läs mer här

Energifonden

Det finns möjlighet att under 2016 ansöka om medel ur Energifonden, för de fotbollsföreningar, som äger och/eller driver egna fotbollsanläggningar i syfte att minska sitt elberoende genom en omställning från direktverkande el till alternativa energikällor, vilket prioriteras, jämte andra elbesparande och energieffektiva åtgärder.
Läs mer HÄR.

Ansökan Anläggningsfonden

Senast ansökningsdatum till Anläggningsfonden är 31 december 2016. För mer information kontakta ronni.lundqvist@svenskfotboll.se

Ansökan om bidrag till arenautveckling och fotbollshallar

Hat Trick III sträcker sig från 2012-2016. SVFF´s förbundsstyrelse har beslutat att 1 175 000 Euro ska disponeras för anläggningsprojekt. Ett antal av de föreningar/kommuner som fått stöd har ej kunnat genomföra sina projekt så nu går SvFF ut med ett nytt ansökningsförfarande. Klicka på rubirken ovan för mer information.

Visa alla nyheter