Matchändringsformulär

Ta först kontakt med motståndaren i matchen och inhämta ett godkännande till programförändring!

Läs igenom hela texten innan formuläret fylls i.

Sedan 2018 arbetar arbetar vi med planer, därför ska alltid planen på vilken matchen ska spelas på anges vid matchändringen.

Följande gäller:

Det är inte tillåtet att flytta en match i våromgång till höstomgångar och det är heller inte tillåtet att flytta matcher som strider mot Skåne FF:s "styrning av speldagar".

OBS! Skånes FF accepterar inga ändringar som avser match som flyttas till de sista helgerna i september. Detta med anledning av det stora antal matcher som spelas dessa helgdagar. Det är dock tillåtet att ändra till helgfri vardagsmatch, undantaget sista omgången som spelas med gemensam spelordning.

Gällande tävlingsbestämmelser:

Rätt till ändring av i spelprogrammet angiven matchdag ska sökas hos Skånes FF i god tid, dock senast tio (10) dagar före den fastställda matchdagen. Endast i särskilda undantagsfall kommer avvikelser från denna regel att accepteras.

För ändring av match som sker efter verkställd domartillsättning debiteras enligt tävlingsbestämmelserna en särskild ändringsavgift. Avgiften debiteras ansökande förening á conto. För gällande avgifter se tävlingsbestämmelserna.

I särskilda undantagsfall vid godkänd ändring senare än tio (10) dagar före fastställd speldag debiteras en förhöjd ändringsavgift.

Ändringsavgiften gäller i alla av Skånes FF administrerade och domartillsatta matcher i tävlingskategorierna för 15 år och äldre, samt i Skåneserien för pojkar 14 år.

Avgift debiteras ej om matchen flyttas pga match i någon av Skånes FF:s eller Svenska FF:s cuper. Ej heller om match flyttas pga skäl som angives i Svenska FF:s nationella tävlingsbestämmelser (ex.deltagande i landskamper, läger mm).

Ändringsavgiften debiteras den förening som begärt matchändringen eller delas upp på båda föreningarna om båda begärt matchändring.

VIKTIGT!!! LÄS DETTA

Bekräftelse på att matchändringen är godkänd och genomförd endast per e-post till berörda föreningar och funktionärer. Godkända matchändringar redovisas även med röd-fetstil text i aktuellt spelprogram på www.skaneboll.se. Berörda föreningar kan även se godkända matchändringar i sin egen Fogis-inloggning. Matcher som inte är markerade med röd-fetstil text är inte godkända och ombokade av Skånes FF.

Det åligger båda lagen att kontakta varandra inför match som är flyttad av förbundet för att kontrollera att motparten fått kännedom om den godkända ändringen. Glöm inte heller som hemmalag att (förutom gästande lag) informera domarna i matchen om ändringen. De ursprungliga domarna ska kontaktas om ny speldag, tid och plats.

Det åligger domaren att lämna återbud till aktuell domartillsättare om han eller hon ej kan åtaga sig matchen.

Underlåtenhet att ansöka om ändrad speldag och/eller meddela avsparkstid kan medföra straffavgift om högst 25.000kr. För sent inkommen ansökan om matchändring beaktas inte, såvida inte särskilda skäl föreligger.

Ansökande förening Obligatoriskt


ÖNSKAR ÄNDRA TILL:

Båda föreningarna är överens om matchändring, vilket härmed intygas