Svensk fotboll mot matchfixing

Matchfixing är det största hotet mot hela fotbollens integritet och trovärdighet – ett större hot än dopingproblematiken. Det är en företeelse som utgör ett allvarligt angrepp mot fotbollens själ, dess idé om fair play och sportsmanship och att alla matcher ska avgöras på sportsliga grunder utan ovidkommande hänsyn. Svensk fotboll på alla nivåer och i alla funktioner står enade att kraftfullt förebygga, agera mot och beivra alla former av manipulation av och försök till manipulation av fotbollsmatcher. I detta arbete har SvFF ett nära samarbete med AB Svenska Spel, våra svenska intresseorganisationer och UEFA samt en öppen dialog med berörda myndigheter, däribland polis och åklagare.

För att motverka matchfixing är det av central vikt att alla spelare, tränare, ledare, funktionärer och föreningar informeras om denna farsot, och vilka regler som gäller kring detta.

Ingen spelare, tränare, ledare, funktionär eller förening ska kunna hävda att man inte har kännedom om idrottens regler om matchfixing. Alla ska också vara medvetna om att brott mot idrottens regler kan föranleda upp till 10 års avstängning från all idrottslig verksamhet.

SvFF har fastställt en informations- och utbildningsplan mot matchfixing som slår fast var, när och hur SvFF ska informera och utbilda för att motverka matchfixing.

Läs mer här; http://fogis.se/matchfixing

Tillsammans kan vi stoppa detta hot mot svensk fotboll!

Rapportera du om du har information om matchfixing:

RF:s tipsfunktion, www.minmatch.se eller +46 703 00 36 63.