Artikelserie: Barnkonventionen blir lag – en möjlighet till utveckling

Detta är den första delen i Skånes FF:s artikelserie om Barnkonventionen. Målet med artikelserien är att öka kunskapen om Barnkonventionen. Vi vill även informera föreningar, ledare och spelare om vilka verktyg som finns för att följa den nya lagen och hur den kan användas som en språngbräda för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten.

Den första artikeln är en introduktion där vi ställer frågan hur vi ser på att Barnkonventionen blir lag.

Exakt hur idrotten kommer att påverkas när Barnkonventionen blir lag vid årsskiftet återstår att se. En sak är dock säker, barnets rättigheter kommer att vara i fokus mer än tidigare. Vi som är engagerade inom skånsk fotboll har två ställningstagande att göra.

Funderar vi på konsekvenserna av att Barnkonventionen blir lag ur en vuxens eller ett barns perspektiv?

Ser vi Barnkonventionen som ett hot eller en möjlighet?

Barn- och ungdomsfotbollen tillhör dem som spelar. Vi bör därför undvika att främst fundera på hur Barnkonvention påverkar oss vuxna. Det skulle vara beklagligt om vi som är verksamma inom idrottsrörelsen inte sätter barnen i fokus, och det vore extra illa om vi inte ens skulle göra det när Barnkonventionen blir lag. Om vi vuxna har fokus på hur det påverkar oss, hur vi måste förändras eller nöjer oss med svar som "idrotten berörs inte", då är vi fel ute.

Se inte heller Barnkonventionen som ett hot eller något jobbigt. När Barnkonventionen blir lag har idrotten en bättre möjlighet än någonsin att nå ut med sin idé, sin värdegrund och sitt budskap om hur barn- och ungdomsidrotten bör bedrivas. På arbetsplatser runt om i landet kommer idrottsföräldrar diskutera hur barnkonventionen påverkar barnens idrott. Ledare kommer vara ännu mer måna om att anpassa sitt ledarskap efter barnens bästa och barnen kommer bli mer medvetna om sina rättigheter.

Att barnkonventionen blir lag är den största marknadsföringskampanjen någonsin för en bättre barn- och ungdomsidrott i Sverige. Vi behöver alla hjälpas åt att ta vara på den möjligheten.

Fundera på:
Vid vilka tillfällen kan ni i er förening prata om Barnkonventionen och vad den innebär för barnen i er förening?
Om verksamheten inte är för barnets bästa, för vems bästa är den då?

Läs mer:
Om innehållet i Barnkonventionen på Unicefs hemsida https://unicef.se/barnkonventionen

Övriga delar i artikelserien:
Del 2: Barnkonventionen ur ett idrottsperspektiv
Del 3: Så här kan idrotten följa Barnkonventionen

Magnus Palmén
Barnfotbollssamordnare, Skånes FF