Införande av digitalt utbetalningssystem för domararvoden

Inför säsongsstart 2020 lanserar SvFF ett digitalt utbetalningssystem för domararvoden. Detta system kommer även Skånes Fotbollförbund att använda och det tas i bruk från och med 31/7 i samband med när årets tävlingar inleds.

Systemet är framtaget då det efterfrågats av samtliga distriktsförbund samt av många föreningar. Det digitala systemet kommer att ge en tydlig överblick samt förenkla och underlätta hanteringen av utbetalningar och kvittohantering för både föreningar och domare.

Fördelarna med det digitala systemet är många. Exempelvis slopad kontanthantering, domarna slipper skriva kvitton för hand, kvaliteten på domarrapporter och kvitton ökar och risken för felaktiga utbetalningar minskar.

Införandet av systemet innebär att alla arvoden och övriga ersättningar ska hanteras i Fogis. Utbetalningar med kontanter upphör därmed helt och hållet.

För er som förening gäller följande:
Det digitala systemet kommer att gälla på alla tävlingskategorier som domartillsätts av Skånes Fotbollförbund (inte matcher som döms av era barn- och ungdomsdomare) från och med 31/7 2020.

Spelar ni även i tävlingar som tillhör Svenska Fotbollförbundet så används det systemet där sedan den 14/6.

Ni kommer enkelt igång med det digitala systemet genom att klicka på länken nedan och logga in som föreningsadministratör. Länk: https://arvoden.fogis.se/

För att börja hantera digitala utbetalningar behöver föreningsadministratören göra några enkla inställningar. När inställningarna är genomförda kan ni direkt komma igång med att administrera arvodesutbetalningar, ersättningar och reseräkningar.

En hjälpfunktion finns tillgänglig i inloggat läge. Där återfinns även en manual. Direktlänken till hjälpsidan är https://www.svenskfotboll.se/domarers-forening/

Från den dagen då utbetalningssystemet tas i bruk kan en domare inte lämna in ett vanligt kvitto utan det ska ske via Fogis.

Har ni några frågor om detta rörande Skånes Fotbollförbunds tävlingar så kontaktar ni fogissupport@skaneboll.se . Gäller från SvFF´s tävlingar kontaktar ni deras tävlingsavdelning.