Valberedningens förslag till årsmötet

Skåne Fotbollförbunds valberednings förslag till val på Skåne Fotbollförbunds årsmöte lördagen den 6 mars 2021:

Styrelsen:
Ordförande (1 år): Omval av Claes Ohlsson.
Tre ledamöter (2 år): Omval av Hossein Karbassi, Tanja Pihlblad och Per Sandberg.
Valda för 2021: Christer Adelsbo, Annette Madsen, Erika Nilsson och Martin Åkerman.

Disciplinnämnden (DpN):
Ordförande (1 år): Omval av Göran Nilsson.
Tre ledamöter (2 år): Omval av Marie Gullstrand, Ola Moberg och Leif Ohlsson.
Valda för 2021: Henrik Jönsson, Magnus Nilryd och Magdalena Unosson.

Revisionsbyrå/Revisor:
Revisionsbyrå (1 år): Revisionsbyrån Ernst & Young med Auktoriserad revisor Erik Mauritzson som ansvarig.

Ledamot och ersättare, Svenska FF:s Representantskapsmöte:
Ordinarie ledamot (1 år): Omval av Martin Åkerman.
Ersättare (1 år): Omval av Claes Ohlsson

Ombud till Svenska FF:S årsmöte och Skåne IF:s/SISU:s årsmöte:
Valberedningens förslag är att Skåne FF:s styrelse utser dessa ombud.