RAPPORTERA SLUTRESULTAT

GLÖM EJ ATT RAPPORTERA RESULTATET DIREKT EFTER MATCHEN.

RESULTATRAPPORTERING VIA SMS

SMS:a matchnummer (mellanslag) hemmamål (mellanslag) bortamål

(exempel 13100210 1 0)

Skicka sedan sms:et till 0730-126126