Schysst match Skåne - Nolltolerans 2.0

Ett gediget nolltoleransarbete startades redan för 15 års sedan, men efterhand som åren gått har fokuset minskat, men inte behovet. Nu är det alltså dags igen att ta nya tag i strävan mot nollan!

2020 fokuserar vi återigen på nolltolerans av våld och dåligt beteende i samband med våra fotbollsmatcher i Skåne. Vi gör en omstart av det nolltoleransarbete som drogs igång för 15 år sedan, som vi då kallade "Nolltolerans – Nu räcker det, fotboll ska vara kul!", som nu även har uppgraderats med en rad nya åtgärder.

Inom barn- och ungdomsverksamheten har arbetet redan påbörjats, genom till exempel vår "Grönt kort utbildning för ledare" och senare vårt "Grönt kort spelare" samt "Schysst match"-kampanjen, för att i tidig ålder lyfta fram hur viktigt det är att man är schysst på plan. Vi gör därmed mycket för att fostra de små, och verktygen kommer vara precis lika betydelsefulla i vårt arbete framåt. Men det är samtidigt som man säger: barn gör som vi vuxna gör, vilket gör det så viktigt att våra äldre spelare är förebilder för de små. Fokus kommer därför vara på våra seniorspelare i det nya nolltoleransarbetet, för att skapa en än mer schysst, trygg och glädjefylld matchmiljö. Vi ger oss inte, fotboll ska vara kul, för alla!

SCHYSST MATCH SKÅNE - NOLLTOLERANS 2.0

NU RÄCKER DET, FOTBOLL SKA VARA KUL - NOLLTOLERANS