Repskap

Inbjudan/Kallelse till Repskapet har skickats ut

Men med anledning av rådande Coronapandemi har inbjudan till årets Representantskapsmöte sänts ut senare än vanligt. Detta då vi ville avvakta riktlinjer och rekommendationer så länge som möjligt. Som det ser ut för tillfället, anser vi det möjligt att genomföra årets Representantskap som ett traditionellt (coronaanpassat) fysiskt möte. Vi ser även över möjligheten att kunna delta digitalt.