LOK-stöd digitalt

Ny regel för LOK-stöd

Här kommer en påminnelse om att enligt beslut av Riksidrottsstyrelsen (RS) blir det obligatoriskt att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt. Beslutet gäller för aktiviteter bedrivna från och med den 1 juli 2020. Registreringen måste ske genom, eller via ett system som är integrerat med, IdrottOnline. Om ni behöver hjälp med att komma igång med IdrottOnline erbjuder RF-SISU Skåne en baskunskapsutbildning.