Höstserier

Distriktets höstserier klara

Skånes FF vill härmed meddela att distriktets höstserier nu är klara. Indelnings- och lottningsprocessen är avslutad och alla höstens seriegrupper finns upplagda i Fogis och på vår hemsida. Samtliga lag som fullföljt vårserier har automatiskt erhållit serieplats i höstserie och alla nyanmälda lag har också placerats i höstserie. Avanmälda lag från våren som inte åter anmälts är strukna. Nedan finns en länk till viktig information gällande bla tidbokning m.m