Föreningsmöten

Inbjudan till föreningsmöten spelformer

Härmed bjuds en till två representanter från Er förenings ungdomsverksamhet till ett uppföljnings- & Informationsmöte angående de nationella spelformerna för barn & ungdomsfotboll. Vi informerar om uppföljning samt förslag till justeringar inför 2019 inom alla spelformerna. Därför bör Er förening delta med representant(er) från både flick- samt pojksidans samtliga åldersgrupper som kan förmedla denna information vidare till hela föreningen.